Answer


Pratyeksha Pratyeksha
Sir BT aye plesae

Pratyeksha Pratyeksha
Sir mera Jan am 28 February 1993 me hue h .9 bajkar 12 minute PR.

Pratyeksha Pratyeksha
Sir mera Jan am 28 February 1993 me hue h .9 bajkar 12 minute PR.

Parashar S
please send me full birth details

Write Comment :